Bullying

Què és el Bullying? Descobreix les seves Característiques

L'assetjament escolar, segons Nace (2023), és una forma de relació que es pot donar, entre dues persones de qualsevol edat, en què totes dues persones implicades no són considerades iguals, i una d'elles abusa d'una suposada o imaginària superioritat davant l'altra. Inclou qualsevol actitud agressiva, intencionada i repetida que succeeix sense una motivació evident, adoptada per una o més persones, contra una altra, o altres persones, en estat d'indefensió. Pot esdevenir en forma de maltractament verbal, físic o per exclusió, produït entre estudiants de manera reiterada al llarg d'un temps determinat. El tipus de violència dominant és la violència emocional, i es dona principalment a l'aula i al pati dels centres educatius. 

Com indica el Departament d'Educació de Catalunya (2023), l'àmbit familiar és la primera comunitat on els fills i filles aprenen a relacionar-se, per tant, és important construir unes relacions saludables on tothom sigui capaç de compartir les seves emocions i necessitats, i on es puguin gestionar els conflictes de manera respectuosa, tenint en compte els punts de vista de tots els membres de la família.

Abans de començar a definir les característiques del bullying, és necessari definir els conceptes de conflicte, violència i bullying.


Conflicte

És un element que forma part de les relacions humanes, on hi ha un desacord entre dues persones. En l'àmbit familiar, és normal que hi hagi conflictes: la manera com es resolen és el més important i esdevé necessàriament una oportunitat d'aprenentatge. Sovint es té una percepció negativa, perquè s'associa a violència, però el fet que hi hagi un conflicte no necessàriament implica que acabi en una situació de violència i no s'ha de veure com a negatiu. Per tant, s'ha de veure el conflicte com una oportunitat per a aprendre a gestionar-lo de manera positiva, i aprendre a conviure i a relacionar-se amb els altres. 

Assetjament escolar

És un fenomen social que es dona en un grup classe i que implica un tipus de maltractament sostingut en el temps, que es caracteritza per una persecució física, verbal i/o social, sempre psicològica, que s'origina en entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre uns altres.

Si l'assetjament es duu a terme mitjançant l'ús d'eines tecnològiques, pren el nom de ciberassetjament. 

Violència

Es defineix com l'ús de la força o del poder per a malmetre l'altre. Quan parlem de violència no parlem de conductes pacifistes ni amistoses, sinó bel·ligerants i agressives. Cal destacar la necessitat de visibilitzar determinades conductes (el malnom, l'insult, l'empenta, el clatellot, la puntada de peu, comentaris sexistes, etc.) que, a vegades, normalitzades sota l'aparença d'una broma, poden formar part d'un episodi de violència o discriminació.

Característiques del bullying

(Departament d'Educació de Catalunya, 2023)


L'assetjament escolar presenta diverses característiques distintives:

Existeix una situació de dominació i abús de poder que impedeix que la persona assetjada pugui sortir de la situació per ella mateixa.

Hi ha intencionalitat de fer mal.

La persona que pateix es troba en una posició d'indefensió enfront de qui l'intimida, i això té com a conseqüència una inseguretat i deteriorament de l'autoestima.

La continuïtat de les agressions comporta un dolor sostingut en el temps.

El pot patir qualsevol alumne o alumna. Si en el grup hi ha alumnes que l'exerceixen, qualsevol infant o jove pot patir-lo.

En tant que és un fenomen de grup, implica també alumnes en rol d'espectador que viuen el patiment i en participen d'alguna manera.

La importància d'intervenir 

El bullying no és només un problema entre assetjador i assetjat; també afecta als espectadors i al context escolar en general. És crucial que els docents estiguin preparats per a identificar i manejar aquestes situacions de manera efectiva.  

Et consideres preparat per a enfrontar el bullying a la teva aula?

Projecte formatiu BullyZero

Aquest projecte formatiu està dissenyat per a docents que desitgen conèixer i posar en pràctica la intervenció de situacions de Bullying escolar a les aules.

Ara mateix tenen actiu un test per a poder conèixer el teu nivell de coneixement sobre el bullying i com actuar. Fes-ho! Fes clic aquí.

Aquest projecte ofereix: 

Formació de base: Coneixements necessaris per a reaccionar adequadament davant situacions d'assetjament.

Simulacions de casos: El simulador planteja casos reals, avaluant decisions, realitzant recomanacions i explicant les implicacions de cada decisió.

Orientació contínua: Orienta, recomana i ofereix noves situacions per a prendre millors decisions.

En els últims mesos, s'han format i acreditat més de 300 docents i s'ha implementat el simulador en més de 50 centres educatius de Catalunya. El simulador compta amb més de 50 casos disponibles que permeten viure experiències que ajuden els docents a entendre millor els diferents rols i les dinàmiques de l'assetjament escolar.

Si ets docent i vols estar millor preparat o preparada per a intervenir en situacions d'assetjament escolar, aquest programa formatiu t'interessa! Junts podem fer una diferència i construir un entorn educatiu més segur i respectuós per a totes i tots.

Gràcies per llegir-nos! No oblidis compartir aquest blog si creus que pot ajudar a altres PERSONES.

El formulario CRM se cargará aquí

Correu

info@actilearning.com

Telèfon

+34936070791